Author Archives: Dag Andersson

ESL-Kost är ett helt nytt material 2019. Det är initierat av hälsovetare inom socialtjänsten, som i möten med människor med psykiska och kognitiva svårigheter märkt ett behov av ett pedagogiskt arbetsmaterial för personer som självständigt vill hitta sin väg till en hälsosam kosthållning Med ESL-kost vill vi komma bort från skuldkänslor och hopplöshet kring vad […]