ESL-manualer

Här finns de aktuella ESL-manualer som för närvarande finns på svenska. De olika arbetsböckerna och handböckerna laddas här ner kostnadsfritt.

För att se materialet i sin helhet klickar Du förhandsvisning längre ned på sidan vid nedladdningsavsnittet.

Steg för steg – arbetsbok

Steg för steg är den grundläggande ESL manualen. Det är en arbetsbok som klienten arbetar med och samtidigt en manual. Den kan användas i grupp eller individuellt. Steg för steg innehåller ett antal olika arbetsavsnitt, varav ett eller flera väljs och arbetas med utifrån klienters behov och önskemål.

Till den senaste Steg för steg-versionen (nr 23) finns inte längre någon gratis handbok för personal. Denna har ersatts av boken: Att arbeta med ESL-pedagogik. Denna kan man köpa på Borell förlag:  https://borellme.se/product/att-arbeta-med-esl/

Boken innehåller förutom grunderna i ESL, en beskrivning av de olika ingående momenten och metoderna i ESL. Dessutom finns instruktioner och tips för respektive kunskapsavsnitt i Steg för steg.

Längst ner på denna hemsida finns fortfarande Steg för steg-version 22 för de av er som använder den.  Dessutom finns personalhandbok (vers.22) att ladda ner för dem som inte har boken. Tänk på att version 23 har en annan ordning och på flera sätt är bättre än tidigare

Man kan använda de olika innehållsdelarna i Steg för steg, i den ordning och omfattning personen och man själv tycker är lämplig. Men att börja från början med; Drömmar; mål och Sårbarhet och belastning rekommenderas. Därefter brukar avsnitten Tidiga varningstecken, Medicin och framförallt Aktivitetsplanering vara en bra grund. Andra avsnitt handlar om Hur man lyssnar och genomför vardagliga samtal som kan bryta social isolering. Andra avsnitt handlar om Aktiv fritid, Sysselsättning, Fysisk aktivitet.  Ytterligare några delar är inriktade på Sömn, och symtomhantering kring Ångest, Röster och Tankar liksom Kognitiva funktionsnedsättningar.

ESL ekonomi arbetsbok

En mycket uppskattad manual och arbetsbok som ger kunskap om allt som har med privatekonomi att göra.  Innehållet tar upp ett antal allmänna avsnitt som exempelvis Ordning och reda på papperkostnaderbudget etc som är viktiga för att få ordning på den egna ekonomin. Därpå följer mer speciella avsnitt kring exempelvis skulder, lån, privatköp, god man.

ESL ekonomi – handbok

Innehåller instruktioner, tips och råd kring hur arbetet kring de olika avsnitten läggs upp, och följer arbetsboken innehållsmässigt. Den vänder sig enbart till den personal som arbetar med klienten och ska alltid användas parallellt med arbetsboken.

ESL-Vardagssamtalarbetsbok

Detta handlar om social färdighetsträning. Kunskap och förmåga som behövs för att kommunicera med andra människor. För att kunna framföra det man vill, behöver och att känna sig bekväm i sociala sammanhang.  Vardagssamtal består dels av avsnitt från Steg för steg som fördjupats, dels av delar ur äldre ESL-material, men även nyskrivna avsnitt. Fungerar mycket bra i grupp.  För personalhandledning hänvisas till Steg för steg-Handbok och Boken: Att arbeta med ESL-pedagogik.

ESL-Kost

Ett nytt tilläggsmaterial om att äta nyttigt, planera sin kosthållning och hur man kan handskas med vanliga hinder kring att äta och inhandla bra mat.  Fungerar bra både individuellt och i grupp.  ESL-Kost är författat ihop med hälsopedagoger och utgår från Livsmedelsverkets rekommendationer. Även här finns en handbok personalstöd

ESL-Kost Handbok

ESL-Städ och trivsel

 Hjälper individen att fundera hur man har det och hur man vill ha det. Man får hjälp att hitta    strategier för att få den ordning som man själv önskar. Väldigt användbar för personal som har uppgift att hjälpa en person med att sköta sin lägenhet   

ESL i grupp – handbok för gruppledare

Riktar sig till personal som bedriver ESL-arbete med en grupp klienter. Går ingående igenom hur man startar grupper, skapar struktur, tips till gruppledare och hur ”ESLmetoderna” kan användas i grupp. Vilka innehållsdelar som passar bra i grupp  etc

Steg för Steg Version 22.

Eftersom många använder version 22 så finns denna kvar här för nedladdning och utskrift.

Steg för steg – handbok till vers 22

Innehåller instruktioner, tips och råd kring hur arbetet kring de olika avsnitten läggs upp, och följer arbetsboken innehållsmässigt. Den vänder sig till den personal som arbetar med klienten och ska alltid användas parallellt med arbetsboken.  

Nedladdningbart – Tryck på länkarna för att ladda ned manualerna.

Steg för steg – version 23

ESL ekonomi – arbetsbok

ESL ekonomi – handbok

ESL-Vardagssamtal – arbetsbok

ESL-Kost

ESL-Kost Handbok

ESL-Städ-och-trivsel-Manual

ESL-Städ-och-trivsel-Handbok

ESL i grupp – handbok för gruppledare

Steg för steg – Version 22

Steg för steg – handbok Version 22