ESL-manualer

Här finns de aktuella ESL-manualer som för närvarande finns på svenska. De olika arbetsböckerna och handböckerna laddas här ner kostnadsfritt.

För att se materialet i sin helhet klickar Du förhandsvisning längre ned på sidan vid nedladdningsavsnittet.

Steg för steg – arbetsbok

 Steg för steg är den grundläggande ESL manualen. Det är en manual och samtidigt en arbetsbok som klienten arbetar med. Den kan användas i grupp eller individuellt. Steg för steg innehåller ett antal olika arbetsavsnitt, varav ett eller flera väljs och arbetas med utifrån klienters behov och önskemål.

 Man kan använda de olika innehållsdelarna i den ordning och omfattning klienten och man själv tycker är lämplig. Avsnitten Tidiga varningstecken (hur undvika återfall), Känslighet och belastning (hur handskas med sin stresskänslighet) och Kunskap om mediciners för- och nackdelar passar bra för alla som vill minska risken för att återfå akuta psykiska besvär. Några avsnitt handlar om Hur man lyssnar och genomför vardagliga samtal som kan bryta social isolering. Andra avsnitt handlar om att hitta lagom aktivitetsnivå och förbättrad vardagsfunktion och innehåller delar som Hur vardagen fungerar, Aktivitetsplanering, Aktiv fritid, Sysselsättning, Motion och Hygien/klädsel.  Ytterligare några delar är inriktade på symtom som Röster och tankestörningar liksom Kognitiva funktionsnedsättningar. 

Steg för steg – handbok 

Innehåller instruktioner, tips och råd kring hur arbetet kring de olika avsnitten läggs upp, och följer arbetsboken innehållsmässigt. Den vänder sig till den personal som arbetar med klienten och ska alltid användas parallellt med arbetsboken.

ESL ekonomi – arbetsbok

En mycket uppskattad manual och arbetsbok  som ger kunskap om allt som har med privatekonomi att göra.  Innehållet tar upp ett antal allmänna avsnitt som exempelvis Ordning och reda på papper, kostnader, budget etc som är viktiga för att få ordning på den egna ekonomin. Därpå följer mer speciella avsnitt kring exempelvis skulder, lån, privatköp, god man.

ESL ekonomi – handbok

Innehåller instruktioner, tips och råd kring hur arbetet kring de olika avsnitten läggs upp, och följer arbetsboken innehållsmässigt. Den vänder sig enbart till den personal som arbetar med klienten och ska alltid användas parallellt med arbetsboken.

ESL-Vardagssamtal – arbetsbok

Detta är ett mer omfattande material kring att kommunicera med andra människor än det som tas upp i Steg för steg. Det består dels av avsnitt från Steg för steg som fördjupats, dels av delar ur äldre ESL-material, men även några nyskrivna avsnitt. Fungerar mycket bra i grupp.  För personalhandledning hänvisas till Steg för steg-Handbok sid 3-8 och  23-26

ESL i grupp – handbok för gruppledare

Riktar sig till personal som bedriver ESL-arbete med en grupp klienter. Går ingående igenom hur man startar grupper, skapar struktur, tips till gruppledare  och hur metoderna kan användas i grupp. Vilka innehållsdelar som passar bra ihop etc

ESL-Kost

Ett nytt tilläggsmaterial om att äta nyttigt och hur man kan handskas vanliga hinder kring att äta och inhandla bra mat.   ESL-Kost författat ihop med hälsopedagoger och utgår från Livsmedlesverkets rekomendationer. Arbetsbok och personalstöd

ESL Städ och trivsel 

Ytterligare ett område som efterfrågats som hjälper till att med hitta strategier för att få den ordning på sin närmaste omgivning så som man önskar Arbetsbok och personalstöd

{{#if files}} {{#each files}} {{#if file_custom_icon}} {{else}} {{/if}} {{crop_title}} {{versionNumber}} {{{description}}} {{bytesToSize size}} {{created}} Ladda ner {{#if openpdflink}} Förhandsvisning {{else}} {{#if viewerlink}} Förhandsvisning {{/if}} {{/if}} {{/each}} {{/if}} ESL Material Version Beskrivning Storlek Tillagd Ladda ner Titel Version Beskrivning Storlek Tillagd Ladda ner Manual-arbetsbok Steg för steg vers. 22 sept 2013 1.30 mb 19-11-2019 Ladda ner Förhandsvisning ESL Steg för Steg Handbok v 22 258.03 kb 16-01-2019 Ladda ner Förhandsvisning ESL Ekonomi Arbetsbok v4 1.03 mb 16-01-2019 Ladda ner Förhandsvisning ESL Ekonomi Handbok v4 145.82 kb 29-01-2019 Ladda ner Förhandsvisning ESL-Vardagssamtal v 2.3 759.40 kb 16-01-2019 Ladda ner Förhandsvisning ESL i grupp Praktiska tips v2 1.12 mb 16-01-2019 Ladda ner Förhandsvisning ESL Kost Arbetsbok 420.58 kb 23-09-2019 Ladda ner Förhandsvisning ESL-Kost Handbok 288.75 kb 23-09-2019 Ladda ner Förhandsvisning ESL-Städ-och-trivsel-Manual 953.26 kb 20-10-2019 Ladda ner Förhandsvisning ESL-Städ-och-trivsel-Handbok 283.93 kb 20-10-2019 Ladda ner Förhandsvisning