ESL-manualer

Här finns det aktuella ESL (Ett självständigt liv) -material som för närvarande finns på svenska. De olika arbetsböckerna och handböckerna laddas här ner kostnadsfritt.

För att se materialet i sin helhet klickar Du förhandsvisning längre ned på sidan vid nedladdningsavsnittet.

 

Steg för steg – arbetsbok

  Steg för steg är den grundläggande ESL manualen. Det är en manual och samtidigt en arbetsbok som klienten arbetar med. Den kan användas i grupp eller individuellt. Steg för steg innehåller ett antal olika arbetsavsnitt, varav ett eller flera väljs och arbetas med utifrån klienters behov och önskemål.   Man kan använda de olika innehållsdelarna i den ordning och omfattning klienten och man själv tycker är lämplig. Avsnitten Tidiga varningstecken (hur undvika återfall), Känslighet och belastning (hur handskas med sin stresskänslighet) och Kunskap om mediciners för- och nackdelar passar bra för alla som vill minska risken för att återfå akuta psykiska besvär. Några avsnitt handlar om Hur man lyssnar och genomför vardagliga samtal som kan bryta social isolering. Andra avsnitt handlar om att hitta lagom aktivitetsnivå och förbättrad vardagsfunktion och innehåller delar som Hur vardagen fungerar, Aktivitetsplanering, Aktiv fritid, Sysselsättning, Motion och Hygien/klädsel.  Ytterligare några delar är inriktade på symtom som Röster och tankestörningar liksom Kognitiva funktionsnedsättningar.

  

Steg för steg – handbok

  Innehåller instruktioner, tips och råd kring hur arbetet kring de olika avsnitten läggs upp, och följer arbetsboken innehållsmässigt. Den vänder sig till den personal som arbetar med klienten och ska alltid användas parallellt med arbetsboken.

 

ESL Ekonomi – arbetsbok

 En mycket uppskattad manual och arbetsbok  som ger kunskap om allt som har med privatekonomi att göra.  Innehållet tar upp ett antal allmänna avsnitt som exempelvis Ordning och reda på papper, kostnader, budget etc som är viktiga för att få ordning på den egna ekonomin. Därpå följer mer speciella avsnitt kring exempelvis skulder, lån, privatköp, god man.

 

ESL ekonomi – handbok

Innehåller instruktioner, tips och råd kring hur arbetet kring de olika avsnitten läggs upp, och följer arbetsboken innehållsmässigt. Den vänder sig till den personal som arbetar med klienten och ska alltid användas parallellt med arbetsboken.  

 

ESL-Vardagssamtal – arbetsbok

 Detta är ett mer omfattande material kring att kommunicera med andra människor än det som tas upp i Steg för steg. Det består dels av avsnitt från Steg för steg som fördjupats, dels av delar ur äldre ESL-material, men även några nyskrivna avsnitt. Fungerar mycket bra i grupp. 

 

ESL i grupp – handbok

Är en handbok som riktar sig till personal som bedriver ESL-arbete med en grupp klienter. Går ingående igenom struktur, tips  och hur metoderna kan användas i grupp

 

ESL- kost

 Ett helt nytt tillägg 2019 som utifrån ESL- pedagogik och metoder fokuserar på att äta hälsosamt. Materialet är skrivet i samarbete med hälsopedagoger.