ESL-manualer

Här finns det aktuella ESL (Ett självständigt liv) -material som för närvarande finns på svenska. De olika arbetsböckerna och handböckerna laddas här ner kostnadsfritt.

För att se materialet i sin helhet klickar Du förhandsvisning längre ned på sidan vid nedladdningsavsnittet.

Dokumentöversikt

 

Steg för steg – arbetsbok
Består av de arbetsblad som klienten arbetar med. Innehåller ett antal olika arbetsavsnitt, varav ett eller flera väljs och arbetas med utifrån klientens behov och önskemål. Områdena är inbördes oberoende av varann och hänger inte samman mer än till arbetsformerna. (v 22 / 83 sid).

 

Steg för steg – handbok
Innehåller instruktioner, tips och råd kring hur arbetet kring de olika avsnitten läggs upp, och följer arbetsboken innehållsmässigt. Den vänder sig enbart till den personal som arbetar med klienten och ska alltid användas parallellt med arbetsboken. (v 22 / 37 sid).

 

ESL ekonomi – arbetsbok
Består av de arbetsblad som klienten arbetar med. Innehållet tar upp ett antal allmänna och mer speciella aspekter som är viktiga för att få en god ordning på den egna ekonomin, som exempelvis Ordning och reda på papper, Kostnader, Budget etc. (v 4 / 53 sid).

 

ESL ekonomi – handbok
Innehåller instruktioner, tips och råd kring hur arbetet kring de olika avsnitten läggs upp, och följer arbetsboken innehållsmässigt. Den vänder sig enbart till den personal som arbetar med klienten och ska alltid användas parallellt med arbetsboken. (v 4 / 12 sid).

 

ESL-Vardagssamtal – arbetsbok
Detta är ett mer omfattande material kring att kommunicera med andra människor än det som tas upp i Steg för steg. Det består dels av de avsnitt i Steg för steg som behandlar området, dels av delar ur tidigare ESL-material som under en tid varit otillgängligt jämte några nyskrivna avsnitt. Fungerar mycket bra i grupp.  (v 2.3 / 29 sid).

 

ESL i grupp – handbok
Är en handbok som riktar sig till personal som bedriver ESL-arbete med en grupp klienter. Går ingående igenom vad som krävs kring ett sådant arbete och vad personalen ska tänka på i det sammanhanget. (v 2 / 18 sid).