Om oss och ESL

Websidan eslda.se publicerades 2017 av David Andersson och Dag Andersson. Syftet med sidan är att göra information om Ett självständigt liv och dess aktuella manualer tillgängliga för kursdeltagare i våra ESL-utbildningar. Sedan 1997 har vi utbildat personal inom socialtjänst och sjukvård, som arbetar för personer med psykiska och/eller kognitiva funktionshinder. Mestadels har utbildningar genomförts i Västsverige, men också i andra delar av landet.            Fram till 2020 har David och jag genomfört över 100 fullständiga ESL-utbildningar med c:a 2000 deltagare.  Vi har sedan 2012 i Göteborg, Kungälv och Lerum grundutbildat 900 personal. Vi har genomgående fått mycket bra kursvärderingar för dessa utbildningar.  För att stödja implementeringen av ESL, har vi genomfört fem olika utbildningar för ESL- Metodstödjare samt en mängd informationsdagar för chefer och handläggare. Vi har tidigare men även nu 2020-21, genomfört ”lärlingsutbildningar” för några erfarna och engagerade ESL-metodstödjare till att självständigt kunna bedriva 3-4 dagars ESL-utbildningar för personal. Vi tillhör tillsammans med vår generöse läromästare Per Borell ett löst nätverk med några andra ESL-utbildare i Sverige.

 

Vi vill bistå så att individerna kan använda sina personliga erfarenheter som grund för sin kunskap om sitt psykiska funktionshinder och sina förmågor inom olika livsområden.  Individen behöver kunskap och övning för att bli expert på sina egna svårigheter, förmågor och ta makten över sin återhämtning.

DAG ANDERSSON 

Utbildar i ESL (Ett Självständigt Liv) och resursgruppsbaserade arbetssätt som RACT och Vård- och stödsamordning. Samarbetar med brukarföreningarna via NSPH för att öka de själverfarnas inflytande över sina behandlings och stödinsatser. Bland annat genom utbildning i Delat beslutsfattande.                        

Jag är bl.a. Psykiatri-sjuksköterska med Psykoterapiutbildning. Arbetar f.n. med utbildning, handledning och verksamhetsutveckling för personal inom psykiatrik vård och socialtjänst.

 

   Jag är anställd av Psykiatriska kliniken Kungälvs sjukhus, men jobbar med utbildning och handledning inom psykosvården i hela Västra Götalandsregionen.  Har eget företag för övriga uppdrag.

 

   Jag har lång praktisk erfarenhet från psykiatrins olika vårdformer varav många år som chef. Har i alla år lagt mycket energi på att starta upp nya vård och stödformer, ofta i samverkan med kommunerna. RACT, psykosteam, behandlingshem, , personligt ombud, mobilt/kristeam, boendestödsteam och Vård- och stödsamordning är några exempel.

  Kontakt: dag@dag.st

 

 DAVID ANDERSSON

  David Andersson, min arbetskamrat och mångårig ESL-utbildare, Leg.Psykoterapeut  och Psykolog, avled i augusti 2020 efter kort men tuff kamp mot cancer.  David är oerhört sörjd och saknad av mig, sin familj, vänner, arbetskamrater, studenter och patienter.                                                                                                                         Förutom att  utbilda personal i ESL arbetade David även på Psykologiska institutionen Göteborgs universitet sedan mitten av 90-talet. Han var föreläsare och handledare, samtidigt som han arbetade på Göteborgs Psykologbyrå.

  David var oerhört kunnig, sällsynt odogmatisk, med engagemang och stor arbetskapacitet. Han var generös i att lyfta andra människor (tex. mig) och hade inget behov att framhäva sig själv.

   Dag Andersson kommer att fortsätta med ESL-utbildningar för att stötta och utbilda andra att ta över efter David.