Om oss som utbildar personal i ESL

Websidan eslda.se startades av David Andersson och Dag Andersson (se längre ner). Syftet är att göra information om Ett självständigt liv och dess aktuella manualer tillgängliga för kursdeltagare i våra ESL-utbildningar.

Dag och David har de senaste åren utbildat nya ESL-utbildare från Västsverige, för att möjliggöra att ESL skall ha fortsatt spridning i målgrupperna med psykiska och kognitiva funktionsnedsättningar, även efter att vi avslutat vårt arbete.  Dessa utbildare är erfarna och engagerade ESL-metodstödjare som nu självständigt bedriver 3-4 dagars ESL-utbildningar för personal. Från 2022 kommer dessa att helt ta över utbildningar efter Dag Andersson. Några av dem utbildar i den kommun de arbetar, andra kan efter förfrågan utbilda även externt inom sjukvård och socialtjänst.

För att gå ESL-utbildning, ordna ESL- kurs för din verksamhet och/eller andra utbildningsarrangemang kring ESL kan man kontakta;

Nicole Juhlin   (och inom Göteborgs stad)

Leif Sand leif.sand.esl@gmail.com    (och inom  Kungälvs kommun)

……………………………………………………………………………..

Nedanstående utbildar inom Göteborgs stad:

Linda Rönnqvist;

Anette Wingfors,

Renee Sandberg,

Anna Brusell Staflin,

 Ferid Jusufovic,

Caroline Riverborn utbildar i Lerums kommun

Man kan även kontakta Dag Andersson om man vill veta mer:

Vi ingår i ett löst nätverk med andra ESL-utbildare i Sverige.

Sedan 1994 har David och Dag utbildat personal inom socialtjänst och sjukvård, som arbetar för personer med psykiska och/eller kognitiva funktionshinder. Mestadels har utbildningar genomförts i Västsverige, men också i andra delar av landet.  Detta har varit speciellt omfattande efter 2012. Fram till 2020 har David och Dag genomfört över 100 fullständiga 4-dagars ESL-utbildningar med fler än 2300 deltagare.  Genomgående har dessa fått mycket bra kursvärderingar och inspirerat deltagarna att använda ESL i sitt arbete.

Vi vill utbilda personal, för att dessa skall kunna utbilda individer med psykiska och kognitiva funktionsnedsättningar, att kunna använda sina personliga erfarenheter som grund för sin kunskap om sitt psykiska funktionshinder och sina förmågor inom olika livsområden.  Individen behöver dessutom ny kunskap och övning för att bli expert på sina egna svårigheter, sina förmågor och kunna ta makten över sin återhämtning.

 För att stödja implementeringen av ESL, har vi genomfört fem olika utbildningar för ESL- Metodstödjare samt en mängd informationsdagar för chefer och handläggare.

DAG ANDERSSON 

Har arbetat med ESL sedan 1991 och utbildat personal i ESL (Ett Självständigt Liv) sedan 1994. Dag utbildar även i resursgruppsbaserade arbetssätt som RACT och Vård- och stödsamordning. Samarbetar med brukarföreningarna via NSPH för att öka de själverfarnas inflytande över sina behandlings och stödinsatser, bland annat genom utbildning i Delat beslutsfattande. Dag är bl.a. Psykiatri-sjuksköterska med psykoterapiutbildning. Arbetar med verksamhetsutveckling, utbildning och handledning för personal inom psykiatrisk vård och socialtjänst. Dag har arbetat länge som chef inom Psykiatriska kliniken Kungälvs sjukhus, men även med utbildning och handledning inom psykosvården i hela Västra Götalandsregionen.  Har eget företag för övriga uppdrag.

Dag har lång praktisk erfarenhet från psykiatrins olika vårdformer. Har i alla år lagt mycket energi på att starta upp nya vård och stödformer, ofta i samverkan med kommunerna. Psykosteam, behandlingshem, personligt ombud, mobilt/kristeam, boendestödsteam, barnstöd, RACT samt Vård- och stödsamordning är några exempel.

  Kontakt: dag@dag.st

DAVID ANDERSSON R.I.P.

David Andersson, mångårig ESL-utbildare, Leg. Psykoterapeut  och Psykolog, avled i augusti 2020 efter kort men tuff kamp mot cancer.  David är oerhört sörjd och saknad av familj, vänner, arbetskamrater, studenter och patienter.  David arbetade även på Psykologiska institutionen Göteborgs universitet sedan mitten av 90-talet. Han var föreläsare och handledare, samtidigt som han arbetade på Göteborgs Psykologbyrå. David var oerhört kunnig, sällsynt odogmatisk, med engagemang och stor arbetskapacitet. Han var generös i att lyfta andra människor och hade till skillnad från många andra kunniga, inget behov att framhäva sig själv.