Om oss och ESL

Vi har bägge varit verksamma inom psykiatri sedan 1970-talet och har därigenom en omfattande erfarenhet av olika psykiska funktionshinder och sjukdomstillstånd. I det arbetet har vi använt ESL (Ett Självständigt Liv) sedan början av 1990-talet, då vi utbildades i metodiken av Per Borell. Från och med 1994 har vi själva utbildat andra i metodiken och materialet. Från början utbildade vi andra internt inom den psykiatriska klinik där vi framförallt var verksamma inom psykosvård. Sedan 1997 har vi också i egen regi utbildat andra inom socialtjänst och sjukvård, som arbetat med psykiska funktionshinder. Mestadels har det varit i Väst-Sverige, men också i andra delar av landet. Till dags dato har vi genomfört 90 fullständiga utbildningar med totalt drygt 1700 deltagare.  Sedan 2012 har vi i Göteborg, Kungälv och Lerum grundutbildat 900 personal och dessutom genomfört utbildningar för ESL- Metodstödjare samt chefer och handläggare. Vi har genomgående fått mycket bra kursvärderingar för dessa utbildningar och vi är två av de totalt nio ESL-utbildare i landet som hittills auktoriserats av Per Borell.

Förutom detta specifika ESL-arbete, har vi bägge en mycket bred och omfattande erfarenhet av psykiska funktionshinder genom behandling, handledning och utbildning inom området, liksom vi har omfattande erfarenhet av klient- och personal-arbete även utanför det området.

DAG ANDERSSON

Leg.Psykiatri-Sjuksköterska med Psykoterapiutbildning. Arbetar f.n. med utbildning, handledning och verksamhetsutveckling för personal inom psykiatrik vård och socialtjänst. Utbildar i ESL (Ett Självständigt Liv), Delat beslutsfattande  och resursgruppsbaserade arbetssätt som RACT och vård- och stödsamordning. Är med i Styrelsen för Nationellt råd för RACT.

Är anställd av Psykiatriska kliniken Kungälvs sjukhus, men jobbar nu med utbildning och handledning inom psykosvården i hela Västra Götalandsregionen.  Har eget företag för övriga uppdrag

Har lång praktisk erfarenhet från psykiatrins olika vårdformer varav många år som chef. Har i alla år lagt mycket energi på att starta upp nya vård och stödformer, ofta i samverkan med kommunerna. Behandlingshem, psykosteam, personligt ombud, mobilt/kristeam, boendestödsteam och Vård- och stödsamordning är några exempel.

 Kontakt: dag@dag.st

DAVID ANDERSSON

Leg Psykolog och Leg Psykoterapeut. Arbetar med utbildning, handledning och psykoterapi. Delar sin tid mellan verksamhet i eget företag och tjänst vid Psykologiska Institutionen, Göteborgs universitet, där han är verksam inom Psykologutbildningens kliniska delar.

Har lång praktisk erfarenhet från psykiatrins olika vårdformer liksom kommunala insatser kring psykiska funktionshinder. Har handlett och utbildat inom dessa verksamhetsområden under 35 år, och därigenom kommit att arbeta med i stort sett alla förekommande personalkategorier. Har undervisat och handlett blivande psykologer i drygt 25 år kring psykoterapi och praktiskt psykologarbete. Handleder också yrkesverksamma psykologer inom olika arbetsområden liksom andra kategorier som logopeder, chefer etc.

Har stor förtrogenhet med olika former av psykoterapi och psykologisk behandling genom eget klientarbete.

Kontakt: davpsy@gmail.com