Om  ESL-utbildning

Websidan eslda.se publicerades 2017 av David Andersson och Dag Andersson. Syftet med sidan är att göra information om Ett självständigt liv och dess aktuella manualer tillgängliga för kursdeltagare i våra ESL-utbildningar. Sedan 1997 har vi två utbildat personal inom socialtjänst och sjukvård, som arbetar för personer med psykiska och/eller kognitiva funktionshinder. Mestadels har utbildningar genomförts i Västsverige, men också i andra delar av landet.  Detta har varit speciellt omfattande efter 2012.  Fram till 2020 har David och jag genomfört över 100 fullständiga ESL-utbildningar med c:a 2300 deltagare.   Vi har genomgående fått mycket bra kursvärderingar för dessa utbildningar.  För att stödja implementeringen av ESL, har vi genomfört fem olika utbildningar för ESL- Metodstödjare samt en mängd informationsdagar för chefer och handläggare.

Vi har tidigare men även  2020-21, genomfört ”lärlingsutbildningar” för några erfarna och engagerade ESL-metodstödjare som nu självständigt bedriver 3-4 dagars ESL-utbildningar för personal. Från 2021 kommer dessa att helt ta över utbildningar efter Dag. Vi har tillsammans med vår generöse läromästare Per Borell haft ett löst nätverk med några andra ESL-utbildare i Sverige.

Vi vill bistå så att individer kan använda sina personliga erfarenheter som grund för sin kunskap om sitt psykiska funktionshinder och sina förmågor inom olika livsområden.  Individen behöver kunskap och övning för att bli expert på sina egna svårigheter, förmågor och ta makten över sin återhämtning.

DAG ANDERSSON 

Utbildar i ESL (Ett Självständigt Liv) och resursgruppsbaserade arbetssätt som RACT och Vård- och stödsamordning. Samarbetar med brukarföreningarna via NSPH för att öka de själverfarnas inflytande över sina behandlings och stödinsatser. Bland annat genom utbildning i Delat beslutsfattande. Dag är bl.a. Psykiatri-sjuksköterska med Psykoterapiutbildning. Arbetar med verksamhetsutveckling, utbildning och handledning för personal inom psykiatrisk vård och socialtjänst. Dag har arbetat länge inom Psykiatriska kliniken Kungälvs sjukhus, men även med utbildning och handledning inom psykosvården i hela Västra Götalandsregionen.  Har eget företag för övriga uppdrag.

Dag har lång praktisk erfarenhet från psykiatrins olika vårdformer varav många år som chef. Har i alla år lagt mycket energi på att starta upp nya vård och stödformer, ofta i samverkan med kommunerna. RACT, psykosteam, behandlingshem, , personligt ombud, mobilt/kristeam, boendestödsteam och Vård- och stödsamordning är några exempel.

  Kontakt: dag@dag.st

DAVID ANDERSSON

David Andersson, mångårig ESL-utbildare, Leg. Psykoterapeut  och Psykolog, avled i augusti 2020 efter kort men tuff kamp mot cancer.  David är oerhört sörjd och saknad av mig, sin familj, vänner, arbetskamrater, studenter och patienter.  David arbetade även på Psykologiska institutionen Göteborgs universitet sedan mitten av 90-talet. Han var föreläsare och handledare, samtidigt som han arbetade på Göteborgs Psykologbyrå.David var oerhört kunnig, sällsynt odogmatisk, med engagemang och stor arbetskapacitet. Han var generös i att lyfta andra människor (tex. Dag) och hade till skillnad från många andra kunniga, inget behov att framhäva sig själv.