ESL-Metodik

Här beskrivs kortfattat de centrala metoderna i ESL. Läs utförligt om dessa i Handbok till Steg för Steg

Rollspel

 

Arbetsgång i socialfärdighetsträning:

Introducera ämnet generellt (eller den specifika situation som individen vill handskas bättre med), diskutera erfarenheter av sociala situationer och svårigheter.

Utforska motivation till förändring, vinster med att förbättra sociala färdigheter och vilka mål som finns.

Erfarenhetsbaserad kunskap

Kommunikationsfärdigheter:  Kroppsspråk, tal och samtalsämnen. Hur kan man göra? Hur gör du?

Rollspel ( se instruktion i filmen). med positiv omstrukturering. Antingen kring en ”typisk” återkommande situation eller den specifika situation man vill klara bättre.

Hemuppgift med systematisk uppföljning

Ytterligare rollspel