ESL

Ett självständigt liv

Ett självständigt liv (ESL) är ett pedagogiskt material och arbetssätt som riktar sig till människor med psykiskt funktionshinder.

De som drabbats har ofta långvariga svårigheter på flera plan, såväl psykiskt som socialt. Det är den egna förmågan att hantera dessa svårigheter som i stor utsträckning avgör möjligheten till återhämtning och ökad livskvalité.

Pedagogiskt arbete utifrån ESL-metodik har visat sig vara en starkt bidragande faktor till sådan utveckling. Metodik och material har stor internationell spridning med starkt forskningsstöd och brukar betecknas Social Skills Training (Social färdighetsträning).

Vid fliken OM ESL kan du läsa om ESL

Vid fliken OM OSS kan du läsa om ESL-utbildare

Vid Fliken ESL-Material kan du hitta manualer för nedladdning och utskrift

Vid fliken ESL-METODIK kan du bl.a. se en demonstrationsfilm om rollspel