ESL-Kost är ett helt nytt material 2019. Det är initierat av hälsovetare inom socialtjänsten, som i möten med människor med psykiska och kognitiva svårigheter märkt ett behov av ett pedagogiskt arbetsmaterial för personer som självständigt vill hitta sin väg till en hälsosam kosthållning

Med ESL-kost vill vi komma bort från skuldkänslor och hopplöshet kring vad och varför vi äter. Vi vill i stället förmedla att det med små medel och förändringar går att få till en kost som gör skillnad för vår hälsa. Det är viktigt att vara lyhörd inför varje persons egna förhållande till mat och inte låta egna förhållningssätt styra, för att kunna jobba med materialet på ett konstruktivt och respektfullt sätt tillsammans med deltagarna. Kostförändringar bör ta sikte på varaktiga och långvariga förändringar och inte på den närmaste månaden. Arbetsbokens frågeställningar och kartläggande punkter är ett underlag för motivationshöjande självreflektion. Utan motivation blir ingen förändring bestående.